ข้อกำหนดและเงื่อนไข

JTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ3aWR0aCUzQSUyMDVweCUzQiUyMGhlaWdodCUzQSUyMDgwcHglM0IlMjBiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIwJTIzMDY1ODljJTNCJTNCJTIwZmxvYXQlM0ElMjBsZWZ0JTNCJTIwbWFyZ2luLXJpZ2h0JTNBJTIwMTBweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ2g0JTNFJUUwJUI4JTlBJUUwJUI4JUEzJUUwJUI4JUI0JUUwJUI4JUE5JUUwJUI4JUIxJUUwJUI4JTk3JTIwJUUwJUI4JTg0JUUwJUI4JUE1JUUwJUI4JUI1JUUwJUI4JTk5JTIwJUUwJUI5JTgwJUUwJUI4JTk3JUUwJUI5JTg3JUUwJUI4JTgxJUUwJUI4JThCJUUwJUI5JThDJTIwJTI4JUUwJUI5JTg0JUUwJUI4JTk3JUUwJUI4JUEyJUUwJUI5JTgxJUUwJUI4JUE1JUUwJUI4JTk5JUUwJUI4JTk0JUUwJUI5JThDJTI5JTIwJUUwJUI4JTg4JUUwJUI4JUIzJUUwJUI4JTgxJUUwJUI4JUIxJUUwJUI4JTk0JTIwJTNDYnIlMkYlM0UlMEE3ODklMkY3NiUyMCVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCVCOCVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVBQSVFMCVCOCVBQiVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCVBMyVFMCVCOCVBMyVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCU5QiVFMCVCOCVCNCVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCU5NyVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCU4NyUyMCVFMCVCOCVBQiVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCOSVFMCVCOSU4OCUyMDElMjAlRTAlQjglOTYlRTAlQjglOTklRTAlQjglOTklRTAlQjglQUElRTAlQjglQjIlRTAlQjglQTIlRTAlQjglQUIlRTAlQjglOTklRTAlQjglQUQlRTAlQjglODclRTAlQjglODQlRTAlQjklODklRTAlQjglQUQtJUUwJUI5JTgxJUUwJUI4JUFCJUUwJUI4JUE1JUUwJUI4JUExJUUwJUI4JTg5JUUwJUI4JTlBJUUwJUI4JUIxJUUwJUI4JTg3JTIwJUUwJUI4JTk1LiVFMCVCOCVBQiVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCU4NyVFMCVCOCU4MiVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMSUyMCVFMCVCOCVBRC4lRTAlQjglQTglRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjUlRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjIlRTAlQjglOEElRTAlQjglQjIlMjAlRTAlQjglOEElRTAlQjglQTUlRTAlQjglOUElRTAlQjglQjglRTAlQjglQTMlRTAlQjglQjUlMjAyMDIzMCUzQ2JyJTJGJTNFJTBBJUUwJUI4JUFEJUUwJUI4JUI1JUUwJUI5JTgwJUUwJUI4JUExJUUwJUI4JUE1JUUwJUI5JThDJTIwJTNBJTIwaW5mbyU0MGtsZWVuLXRleC5jby50aCUyMCUwQSUzQyUyRmg0JTNFJTBBJTBB
JTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ3aWR0aCUzQSUyMDVweCUzQiUyMGhlaWdodCUzQSUyMDI1cHglM0IlMjBmbG9hdCUzQSUyMGxlZnQlM0IlMjBtYXJnaW4tbGVmdCUzQSUyMC0xMHB4JTNCJTIwbWFyZ2luLXJpZ2h0JTNBJTIwMTBweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ2gyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzA2NTg5YyUzQiUyMiUzRSUzQ2klMjBjbGFzcyUzRCUyMmZhJTIwZmEtY29nJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRSUyMCVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5QiVFMCVCOCVBNSVFMCVCOCVCNSVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBMiVFMCVCOCU5OSVFMCVCOSU4MSVFMCVCOCU5QiVFMCVCOCVBNSVFMCVCOCU4NyVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU4NyVFMCVCOCVCNyVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCU5OSVFMCVCOSU4NCVFMCVCOCU4MiUzQyUyRmgyJTNFJTBBJTBBJTBB
คลีน เท็กซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ลบ บางส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไข เมื่อไรก็ได้ กรุณาดูข้อตกลง และเงื่อนไขเป็นครั้งคราวสำหรับความเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หลังจากที่เราโพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลง และเงื่อนไขแปลว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
JTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ3aWR0aCUzQSUyMDVweCUzQiUyMGhlaWdodCUzQSUyMDI1cHglM0IlMjBmbG9hdCUzQSUyMGxlZnQlM0IlMjBtYXJnaW4tbGVmdCUzQSUyMC0xMHB4JTNCJTIwbWFyZ2luLXJpZ2h0JTNBJTIwMTBweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ2gyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzA2NTg5YyUzQiUyMiUzRSUzQ2klMjBjbGFzcyUzRCUyMmZhJTIwZmEtY29nJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRSUyMCVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMyVFMCVCOSU4MSVFMCVCOCU5QSVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCU4NyVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCU4MSVFMCVCOSU4MCVFMCVCOCU5QiVFMCVCOSU4NyVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCVBQSVFMCVCOSU4OCVFMCVCOCVBNyVFMCVCOCU5OSVFMCVCOSU4NiUzQyUyRmgyJTNFJTBBJTBBJTBB
แต่ละส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไขควรได้รับการตีความที่แยกออกจากกัน และเป็นอิสระจากกัน ถ้าบางส่วนของข้อตกลง และเงื่อนไขใช้การไม่ได้ เป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับใช้ใดๆ ส่วนนั้นควรแยกออกจากส่วนอื่น และไม่มีผลต่อผลการบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ในข้อตกลง และเงื่อนไข
JTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ3aWR0aCUzQSUyMDVweCUzQiUyMGhlaWdodCUzQSUyMDI1cHglM0IlMjBmbG9hdCUzQSUyMGxlZnQlM0IlMjBtYXJnaW4tbGVmdCUzQSUyMC0xMHB4JTNCJTIwbWFyZ2luLXJpZ2h0JTNBJTIwMTBweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ2gyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzA2NTg5YyUzQiUyMiUzRSUzQ2klMjBjbGFzcyUzRCUyMmZhJTIwZmEtY29nJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRSUyMCVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMyVFMCVCOCU4QiVFMCVCOCVCNyVFMCVCOSU4OSVFMCVCOCVBRCUzQyUyRmgyJTNFJTBBJTBBJTBB
ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านรายละเอียดในหัวข้อเงื่อนไขการจัดส่งด้วย
JTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJ3aWR0aCUzQSUyMDVweCUzQiUyMGhlaWdodCUzQSUyMDI1cHglM0IlMjBmbG9hdCUzQSUyMGxlZnQlM0IlMjBtYXJnaW4tbGVmdCUzQSUyMC0xMHB4JTNCJTIwbWFyZ2luLXJpZ2h0JTNBJTIwMTBweCUzQiUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUzQ2gyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzA2NTg5YyUzQiUyMiUzRSUzQ2klMjBjbGFzcyUzRCUyMmZhJTIwZmEtY29nJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRSUyMCVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCU4RSVFMCVCOCVBQiVFMCVCOCVBMSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMiVFMCVCOSU4MSVFMCVCOCVBNSVFMCVCOCVCMCVFMCVCOCVBRCVFMCVCOCVCMyVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCU4OCVFMCVCOSU4MyVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCU4MSVFMCVCOCVCMiVFMCVCOCVBMyVFMCVCOCU5NSVFMCVCOCVCMSVFMCVCOCU5NCVFMCVCOCVBQSVFMCVCOCVCNCVFMCVCOCU5OSVFMCVCOCU4NCVFMCVCOCU5NCVFMCVCOCVCNSUzQyUyRmgyJTNFJTBBJTBBJTBB
ข้อตกลง และเงื่อนไขควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย คุณ และคลีน เท็กซ์ยอมรับต่ออำนาจในการตัดสินคดีของศาลในประเทศไทยทั้งหมด