ข้อมูลการจัดส่ง

  • สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินของท่าน
  • กรุงเทพฯ ปริมณฑล ระยะเวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-7 วันทำการ
  • สินค้าจะจัดส่งเฉพาะวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ไม่รวมวันปิดทำการของคลังสินค้าและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย ผู้รับสินค้าจะต้องเซ็นรับเมื่อสินค้าจัดส่งถึงโดยสมบูรณ์
  • รายการสั่งซื้อหลังเวลา 12:00 น. จะเริ่มดำเนินการในวันถัดไป
น้ำหนักสินค้า (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
น้อยกว่า 5 กิโลกรัม 85
> 6-10 150
> 11-15 250
> 16-20 350
> 21-30 450
> 31-40 650
> 41 750
( > หมายถึง มากกว่า )

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยใส่หมายเลขพัสดุได้ที่นี่ here.

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าโดยใส่หมายเลขพัสดุได้ที่นี่ here.

1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่26 ก.พ. วันมาฆบูชา12 ชดเชยวันจักรี 13-15 เม.ย. วันสงกรานต์1 พ.ค. วันแรงงาน 26 พ.ค. วันวิสาขบูชา5 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว12 ส.ค. วันแม่13 ต.ค. วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) 23 ต.ค. วันปิยมหาราช6 ธ.ค. วันชาติ 30 ธ.ค. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 31 ธ.ค. วันสิ้นปี

สำหรับการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าว 1 วัน อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการจัดส่ง เพิ่มขึ้นอีก 1-2 วันทำการ