เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

คลีน เท็กซ์ เป็นผู้ผลิตพรมชั้นนำระดับโลก เราประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตในเอเชีย – มีโรงงานผลิตทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น คลีน เท็กซ์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2510 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยครอบครัวโฮเวิร์ด และยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกสาขาในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สำหรับคลีน เท็กซ์ เอเชีย เริ่มดำเนินการผลิตเพื่อรองรับฐานลูกค้าในแถบเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ปีพ. ศ. 2523 ทั้งลูกค้าภาคโรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน กีฬา สันทนาการ รวมถึงโรงงานผลิต ต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์คลีน เท็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความคงทน และได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานได้อเนกประสงค์

คุณภาพและความชำนาญ

ในฐานะที่เราเป็นโรงงานผู้ผลิต จึงมีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ เริ่มตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิต ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งบริการที่ดีเยี่ยม เรามีความมุ่งมั่นในการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งมอบอย่างถูกต้องรวดเร็ว

อีกทั้ง ศักยภาพเครื่องพิมพ์ของเราสามารถพิมพ์งานได้หน้ากว้างได้ถึง 1.8 เมตร เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามที่ลูกค้าต้องการ และด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตพรมมาอย่างยาวนาน ทำให้เราผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรม

มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า

จากฐานการผลิตทั้งสองแห่งในเอเชีย ทำให้เราสามารถบริการและให้คำแนะนำลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วถึง ตั้งแต่การรับทราบความต้องการของลูกค้า ตลอดจนถึงการส่งมอบ ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ จึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเราตระหนักและให้ความสำคัญด้านการประสานงานและการสื่อสารที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

เลือกซื้อกับผู้รู้

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตที่ยาวนาน รวมถึงความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า ทำให้เราทราบถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง อีกทั้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคลีน เท็กซ์ อย่างแพร่หลายโดยไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาการใช้งาน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างมั่นใจ และความไว้วางใจให้ลูกค้าในการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา

ทันเวลา

ประสบการณ์ของเราที่สั่งสมมาได้พิสูจน์แล้วว่าปัจจัยของการตัดสินใจที่สำคัญ คือการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่นควบคู่กับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ด้วยเหตุนี้ทีมงาน คลีน เท็กซ์ จึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การจัดส่งและการตอบสนองต่อลูกค้าให้ทันเวลา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้