ไอเดีย

08-2 Welcome

ฝุ่น เจ้าปัญหา !!! ‘Dust’ the Trouble Maker!!

แม้ฝุ่น จะเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก แต่ก็สร้างปัญหาให้เราไม่น้อย ปกติเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เห็นได้ก็ต่อเมื่อมีขนาดใหญ่หรืออยู่รวมตัวกันมากๆ

ฝุ่น เจ้าปัญหา !!! ‘Dust’ the Trouble Maker!!

แม้ฝุ่น จะเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก แต่ก็สร้างปัญหาให้เราไม่น้อย ปกติเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เห็นได้ก็ต่อเมื่อมีขนาดใหญ่หรืออยู่รวมตัวกันมากๆ

07 W130-170815-2

สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้ธุรกิจ ด้วย พรมดีไซน...

เป็นที่ทราบกันดีว่า พรม เป็นเครื่องใช้ที่สามารถเพิ่มความสวยงามและหรูหราให้กับสถานที่ได้พร้อมๆ

สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้ธุรกิจ ด้วย พรมดีไซน...

เป็นที่ทราบกันดีว่า พรม เป็นเครื่องใช้ที่สามารถเพิ่มความสวยงามและหรูหราให้กับสถานที่ได้พร้อมๆ