พื้นเปียก! ตัวการสร้างปัญหาน่าปวดหัว (Wet floor! a Troublemaker)

พื้นเปียก! ตัวการสร้างปัญหาน่าปวดหัว (Wet floor! a Troublemaker)

ออฟฟิศ หรือ สำนักงาน เป็นสถานที่ ที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่มากกว่า 1 ใน 3 ของวัน บางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสำนักงานนานเสียยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำ ออฟฟิศ สำนักงานจึงเป็นสถานที่ที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญมาก หลายๆ อย่างมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา และเรื่องที่ควรให้ความสนใจ ไม่แพ้กันคือการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้น่าสนใจ เพื่อปลุกเร้าไฟในตัวพนักงานให้ทำงานอย่างกระตือรือร้น และที่ละเลยไม่ได้คือเรื่องของความสะอาด เนื่องจากมันมีผลเป็นอย่างมากกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพอนามัย และความรู้สึก ความสะอาด และความสวยงามมีผลอย่างไรกับสำนักงาน

1. ผลด้านความรู้สึกของพนักงานและผู้มาเยือนหรือติดต่องาน คงไม่มีใครชอบสถานที่ๆ ดูสกปรก สถานที่ๆ สะอาด ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ และยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้พบเห็นได้ เพราะหากว่า แม้แต่สถานที่ยังไม่ดูแลให้ดี ใครจะเชื่อมั่นว่าเราจะสามารผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับเขาได้ 2. ผลด้านสุขภาพอนามัย เรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อพนักงาน สำนักงานที่ไม่สะอาด ย่อมมีโอกาสที่จะมีการสะสมของเชื้อ โรคและแบคทีเรีย ที่ส่งผลให้ผู้ที่ต้องอยู่ภายในเจ็บป่วยได้ง่าย มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง

แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือ เสี่ยงต่อการลื่นล้มได้ง่ายๆ จากสถิติทั่วโลกพบว่าการ “พลัดตกหกล้ม” เป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจและมีผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 646,000 คนในแต่ละปี ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตสูงถึงปีละ 1,600 คน รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดย 1 ใน 3 พบว่ามักอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สพฉ. (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) เผยว่าในรอบ 3 ปีกว่า นับตั้งแต่ปี 2559 – 2562 (2 ไตรมาส) มีจำนวนผู้สูงอายุที่บาดเจ็บด้วยสาเหตุการพลัดตกหกล้ม ทั้งหมด 141,895 ราย หรือเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.5 จากปี 2559 แม้จำนวนอุบัติเหตุจาการลื่นล้มจะสูงขึ้นตามอายุ นั่นหมายถึงทุกคนมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มได้

สำหรับธุรกิจทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงงาน ปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ และมีผลเสียต่อธุรกิจได้ ทั้งในเรื่องภาพลักษณ์องค์กร และถูกฟ้องร้องหากทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นการลด เลี่ยง หรือป้องกันที่สาเหตุ เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม ตัวช่วยหนึ่งคือ ใช้พรมซับน้ำวางบริเวณทางเดิน หรือบริเวณที่น้ำกระเด็น เช่นประตูทางเข้าอาคาร อ่างล้างมือ คูลเลอร์กดน้ำ เพื่อกักน้ำไม่ให้ไหลลงพื้น จะช่วยลดความถี่ในการเช็ดแห้ง และพรมที่ใช้ควรมีคุณสมบัติทั้งดักฝุ่นและกันลื่นควบคู่ไปด้วย เพื่อช่วยขจัดฝุ่นจากรองเท้าและลดอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม Water-Horse (พรมซับน้ำ ดักฝุ่น กันลื่น) ผลิตจากเส้นใย PP+PET มีคุณสมบัติแห้งเร็ว โครงสร้างของตัวพรมทำหน้าที่ช่วยกักน้ำ และมีพื้นหลังเป็นยางกันลื่น ช่วยในการยึดเกาะพื้นได้ดี พร้อมคุณสมบัติขจัดฝุ่นช่วยทำความสะอาดพื้นรองเท้า

 

กลับไปยังบล็อก