พรม Welcome - พรม 3 in 1 สำหรับ ออฟฟิศ สำนักงาน (Welcome Mat - 3 in 1 mat for Office & Building)

พรม Welcome - พรม 3 in 1 สำหรับ ออฟฟิศ สำนักงาน (Welcome Mat - 3 in 1 mat for Office & Building)

ออฟฟิศ หรือ สำนักงาน เป็นสถานที่ ที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่มากกว่า 1 ใน 3 ของวัน บางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสำนักงานนานเสียยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำ ออฟฟิศ สำนักงานจึงเป็นสถานที่ที่ต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญมาก หลายๆ อย่างมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของเรา และเรื่องที่ควรให้ความสนใจ ไม่แพ้กันคือการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้น่าสนใจ เพื่อปลุกเร้าไฟในตัวพนักงานให้ทำงานอย่างกระตือรือร้น และที่ละเลยไม่ได้คือเรื่องของความสะอาด เนื่องจากมันมีผลเป็นอย่างมากกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพอนามัย และความรู้สึก ความสะอาด และความสวยงามมีผลอย่างไรกับสำนักงาน

1. ผลด้านความรู้สึกของพนักงานและผู้มาเยือนหรือติดต่องาน คงไม่มีใครชอบสถานที่ๆ ดูสกปรก สถานที่ๆ สะอาด ทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ และยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้พบเห็นได้ เพราะหากว่า แม้แต่สถานที่ยังไม่ดูแลให้ดี ใครจะเชื่อมั่นว่าเราจะสามารผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับเขาได้ 2. ผลด้านสุขภาพอนามัย เรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อพนักงาน สำนักงานที่ไม่สะอาด ย่อมมีโอกาสที่จะมีการสะสมของเชื้อ โรคและแบคทีเรีย ที่ส่งผลให้ผู้ที่ต้องอยู่ภายในเจ็บป่วยได้ง่าย มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง

การใช้พรม Welcome ปูพื้นไม่เพียงแต่ เพื่อดักฝุ่น บริเวณทางเข้าออฟฟิศ สำนักงาน แต่ยังควบคู่ไปกับคุณสมบัติในการตกแต่ง เสริมภาพลักษณ์ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ และสามารถใช้เป็นสื่อในการตอกย้ำองค์กร ด้วยการเพิ่มโลโก้ลงไป และปกติ ออฟฟิศ สำนักงาน เป็นสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรมากมาย พรมปูพื้นที่ใช้ ควรยึดเกาะพื้นได้ดี กันลื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินผ่านไปมา สำหรับผู้ที่กลัวฝุ่น หรือแพ้ฝุ่น ควรเลือกพรมชนิดที่ทำความสะอาดได้ โดยไม่ทำให้พรมเสียหายหลังการซัก เพราะการซักล้างจะช่วยให้กำจัดฝุ่นออกได้ดียิ่งขึ้น

 

กลับไปยังบล็อก