01 Ct 1-การสะดุด Slipping sign

การสะดุด ลื่น หกล้ม ป้องกันได้ (Slips, Trips, and Falls Prevention)


ไม่เพียงแต่การสะดุด หรือหกล้ม จะทำให้เรารู้สึกอายต่อผู้พบเห็น ที่สำคัญยังทำให้เราบาดเจ็บได้อีกด้วย จากสถิติของอุบัติเหตุหกล้ม พบว่า การหกล้มเป็นอุบัติเหตุที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุ - ผู้ป่วยร้อยละ 60 หกล้มในบ้าน ร้อยละ 30 เกิดในชุมชน ร้อยละ 10 เกิดในสถานสงเคราะห์คนชรา - ร้อยละ 25 เกิดจากพื้นลื่น แสงสว่างไม่พอ ใส่รองเท้าไม่เหมาะ มีวัสดุขวางทางเดิน
ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากการลื่นล้มกว่า 1,600 คนต่อปี ซึ่งเป็นอันดับที่สองรองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบกับการลื่นล้มและครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า 1 ครั้ง ร้อยละ40 ของการลื่นล้มทำให้กระดูกตะโพกหัก เส้นเอ็นอักเสบ และอาจมีผลกระทบกับสมองได้ ร้อยละ 20 ของการบาดเจ็บเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต อุบัติเหตุนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการ 1. กำจัดสิ่งกีดขวาง บริเวณทางเดิน และบันได เช่น รองเท้า ของเล่น กล่องใส่ของ เป็นต้น 2. จัดเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิ้ลอื่นๆ ให้เป็นระเบียบ โดยยึดติดกับผนัง หรือพื้น ครอบด้วยรางครอบสายไฟ หรือวางใต้พรม เป็นต้น 3. เลือกใช้พรมชนิดที่มีคุณสมบัติกันการลื่นล้ม (Anti-Slip)
4. ควรจับราวบันได ขณะเดินขึ้น-ลง บันได 5. ควรติดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน (night light) บริเวณทางเดิน ห้องน้ำ เป็นต้น 6. หลีกเลี่ยงการถือสิ่งของที่บดบังเส้นทางเดิน หรือถือของมากหรือหนักเกินไปทำให้ขาดสมดุลขณะเดิน 7. ระวังพื้นที่มีระดับต่างกัน อาจติดด้วยเทป สีแตกต่าง เพื่อให้สังเกตง่าย 8. สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุ ควรติดราวจับภายในห้องน้ำ เพื่อช่วยในการพยุงร่างกาย
กลับไปยังบล็อก