ทำงานที่บริษัทอย่างมั่นใจและปลอดภัยจากโควิด-19

ทำงานที่บริษัทอย่างมั่นใจและปลอดภัยจากโควิด-19

การทำงานในยุคโควิด-19 (COVID-19) ที่หลายคนอาจต้องปรับตัวกับการทำงานที่บ้าน แต่ก็มีพนักงานจำนวนไม่น้อยยังต้องเดินทางมาทำงานทุกวัน ทำให้เกิดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทั้งจากการเดินทางไป-กลับและระหว่างการทำงาน การดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Photo by Tim van der Kuip on Unsplash

 1. เดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยรถส่วนตัว หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้รถโดยสารสาธารณะได้ ควรระมัดระวังความสะอาดเป็นพิเศษ โดยหลีกเลี่ยงการจับห่วง เสา หรือราวในรถสาธารณะ และพยายามอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1–2 เมตร ล้างมือทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
 2. รักษาสุขอนามัยของตัวเอง เช็คของจำเป็นก่อนออกจากบ้าน หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ อย่าให้ขาด ต้องใส่ใจดูแลตนเองและส่วนรวม ด้วยการเว้นระยะ หมั่นล้างมือ และระมัดระวังทุกเมื่อที่สัมผัสสิ่งของ
 3. สวมหน้ากากตลอดเวลา และแยกทานอาหารร่วมกัน
Cr.www.freepik.com

4. จัดโต๊ะทำงานให้มีการเว้นระยะห่าง เช่น สลับฟันปลา กระจายที่นั่งทำงานไปห้องต่างๆ ปรับปรุงพื้นที่บางจุด เพื่อให้ทำงานได้ชั่วคราว 5. ทำความสะอาดของใช้ในสำนักงาน สิ่งของที่พนักงานใช้ร่วมกันมักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย อย่างลูกบิดหรือที่จับประตูทางเข้าออก โต๊ะ เก้าอี้ในห้องครัว และห้องประชุม จึงควรมีการทำความสะอาดพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

6. กำหนดเวลาให้มีการเปิดหน้าต่างระหว่างวันเพื่อให้อากาศถ่ายเท 7. หากมีการประชุมพยายามใช้ระบบสื่อสารออนไลน์ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม 8. ให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด ณ จุดคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ 9. ใช้ป้ายหรือสิ่งที่จะคอยเตือนให้เราไม่ลืมระวังตนเอง เช่นใช้พรมข้อความที่เหมือนเป็นป้ายคอยย้ำเตือน ปูตามจุดต่างๆ ใน office เพราะคนส่วนใหญ่จะมองที่พื้น พื้นจึงเป็นบริเวณที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่กีดขวางทางเดิน

หมั่นสังเกตอาการผิดปกติและตรวจวัดอุณหภูมิตัวเองสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ไปสู่ผู้อื่นได้ดีขึ้น หากมีไข้ ไอ หายใจได้ไม่เต็มที่ หรือมีอาการอื่นที่เข้าข่ายการติดเชื้อโควิด-19 ควรแจ้งให้ที่ทำงานทราบ เพื่อพักผ่อนอยู่ที่บ้าน และหากมีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบาก และสีผิวเปลี่ยนไป ควรไปพบแพทย์ทันที

How to: work at the office confidently and be safe from COVID-19

A lot of people have to adjust themselves to new working routines, such as working from home, during COVID-19 time. However, there are some who still commute and work at the office every day. Those people are at higher risk of contracting COVID-19 from commuting to/from work and during working time. It’s vital to take a good care of yourself and be safe from COVID-19.

 1. Ensure your safety by driving to work by car. In case you can’t avoid public transportation, you must be vigilant: avoid handles, poles or bars on any public transportation as much as possible, also keep social distancing of 1-2 meters and clean your hands before and after travelling.
 2. Maintain your personal hygiene. Check your hygienic supplies before leaving your home -especially a mask and alcohol gel are MUST! Both personal and social hygiene are equally essential. Make sure you keep social distancing and wash your hands regularly. Be mindful of what object you contact with.
 3. Always wear a mask and avoid sharing meals with others- safety first.
 4. Rearrange your workstation in your office to provide more space, for example, place all workstations in “zigzag” pattern, divide some amount of workstation to different room and temporarily improve some areas for work purposes.
 5. Clean all office supplies. The shared items are likely to be contaminated, such as door knobs or handles, tables and chairs in canteen or in conference room. Therefore, a regular cleaning is required.
 6. Open the windows in your office during the day for ventilation.
 7. Arrange more teleconferencing or online meetings. Avoid grouping.
 8. Strictly cooperate at the screening point where disinfection gel must be available.
 9. Use some type of signs as a reminder to help promote self-awareness, for example, place a mat with a reminder message in different areas in the office. Most people usually look downwards or look at the objects which are in a low position. Therefore, the floor is an area that can be used for effective communication. A mat also doesn’t block any walkway.

Keep an eye out for any abnormalities and regularly check your temperature. These can help prevent the spread of COVID-19. If you experience the following symptoms: high temperature, coughing, difficulty in breathing or any other symptoms that may be associated with COVID-19 infection, you should notify your employer and request for a leave so that you can rest at home. If you experience chest pain, an extreme difficulty in breathing or skin discoloration, please seek a doctor immediately.

กลับไปยังบล็อก