เปิดให้บริการด้วยความมั่นใจ ในสถานการณ์โควิด-19

เปิดให้บริการด้วยความมั่นใจ ในสถานการณ์โควิด-19

เปิดให้บริการด้วยความมั่นใจ ในสถานการณ์โควิด-19 (Reopening with confidence during the COVID-19 pandemic)

ขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกสะสมใกล้แตะ 24 ล้านคน ซึ่งกระทบทั้งธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ ถึงอย่างไรธุรกิจก็ยังต้องดำเนินต่อไป และเมื่อกลับมาเปิดให้บริการ จะทำอย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราใส่ใจกับเรื่องนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสบายใจ การจัดการในหลายๆ เรื่องที่เสริมเข้ามากลายเป็น New Normal ที่ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ และสร้างความมั่นใจ ความสบายใจ แสดงให้เห็นว่าเรารักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

1. มีจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ ล้างมือ ก่อนเข้าใช้สถานที่

2. มีการเช็คอิน เช็คเอาท์ ร้านค้าที่เข้าใช้บริการ เพื่อให้สามารถช่วยติดตามผู้ป่วย ผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้เข้าสู่ระบบการตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

3. จัดให้มี กะบะฆ่าเชื้อ หรือ พรมฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดรองเท้า ก่อนเข้าอาคาร ลดการนำเชื้อติดเข้าไปในอาคาร Kleen-Sanitize เป็นทั้งกะบะฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาดรองเท้าแบบ 2 in 1

4. มีป้ายกำกับที่มองเห็นได้ชัดเจน เตือนให้ผู้ใช้บริการ ล้างมือ เว้นระยะห่าง หรือใส่หน้ากาก เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสื่อรูปแบบหนึ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือวางบนพื้น เพราะผู้คนจะมองพื้นเวลาเดิน สะดุดตาเมื่อเดินผ่าน ข้อความและดีไซน์ที่นิยมคือพรมดีไซน์สอดคล้องสถานการณ์เช่น Wash Your Hands, Social Distancing, Wear Mask เป็นต้น

5. ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันให้ถี่ขึ้นกว่าเดิม

Reopening with confidence during the COVID-19 pandemic Currently, the number of people infected with COVID-19 Around the world accumulated close to 24 million people. This affects both business and daily life and it is inevitable in this situation. However, the business still has to go on. When the business has to reopen, what can you do to assure customers that you care about this and ensure customers confidence to use your services? Several practices have become “New Normal” to help reduce the spread of infection and ensuring the customer confidence and prove that you always provide good environment & safe.
  1. Arrange “Screening Point” to check the body temperature and wash hands before entering the place.
  2. Customers Check-in and Check-out when access the shops. To be able to track suspected patients if being infected. This will help to access the examination promptly and reduce the spread of disease.
  3. Provide a sanitizing foot bath or a sanitizing mat for cleaning shoes before entering the building in order to reduce infection. Kleen-Sanitize work well with 2 in 1 function for shoe sanitizing and wipe the shoes.
  4. Have clearly visible safety messages to remind customers / users to wash their hands, keep distance, or wear a mask for safety purpose. One type of media that can be clearly seen is floor mats. Because people look at the floor when walking and easy to notify when passing. Popular texts and designs are corresponded to Virus Control design such as Wash Your Hands, Social Distancing, Wear Mask, etc.
  5. Clean public spaces more frequently.
Business that provide such measures would have more advantages to build customer confidence. These measures can be applied to offices where employees return to work, hotels, schools, shopping malls, airports, restaurants, pubs, bars, Museum, exhibition venues or even use at home, condo, to stay safe and healthy.
กลับไปยังบล็อก