‘New Normal’ เตรียมพร้อมรับ ‘โลกใหม่ใบเดิม’ (“New Normal” life in “Post-pandemic World”)

‘New Normal’ เตรียมพร้อมรับ ‘โลกใหม่ใบเดิม’ (“New Normal” life in “Post-pandemic World”)

เตรียมพร้อม ปรับตัว เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal)

ลองนึกง่าย ๆ ว่า อะไรที่เราทำในชีวิตประจำวันเป็นปกติบ้าง เช่น กินข้าว 3 มื้อ, อาบน้ำ 2 ครั้ง, ใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเล ทั้งหมดนี้มันคือเรื่อง “ปกติ” ที่เราคุ้นตา ที่เราเคยชินกัน

ปัจจุบันเรื่องบางเรื่อง เมื่อก่อนอาจไม่ทำกัน แต่พอเกิดเหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์อะไรบางอย่างขึ้น สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องปกติใหม่ไปโดยปริยาย ถ้ายกตัวอย่างที่เห็นกันชัด ๆ ในยุค Covid-19 นี้เลยก็คือ การใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน เมื่อก่อน เราจะหยิบหน้ากากอนามัยออกมาใส่ก็ต่อเมื่อเราป่วยเท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ มันคือเรื่องปกติไปแล้วที่เราต้องใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน หรือการพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือตลอดเวลา

อะไรบ้างจะกลายเป็น “นิว นอร์มอล” (New Normal) วิถีชีวิตใหม่

  1. พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต จะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการทำงานที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการดูละคร ดูหนังผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากขึ้นแล้วในขณะนี้
  2. การเว้นระยะห่างทางสังคม จะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมเช่นกัน ผู้คนจะลดการปฏิสัมพันธ์ เช่นไปสถานที่สาธารณะน้อยลง เน้นการทำกิจกรรมที่บ้านมากขึ้น ลดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ หรือเว้นระยะห่างขณะยืนรอ หรือใช้บริการสาธารณะต่างๆ รวมทั้งการเดินช้อปปิ้ง เป็นต้น
  1. เทรนด์เรื่องการใส่ใจสุขภาพ มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติ หรือการล้างมือบ่อยขึ้น พกเจลล้างมือ กินร้อน และใช้ช้อนตัวเอง รวมทั้งคอยสังเกตอาการตัวเองเมื่อไม่สบาย
  2. การจับจ่ายใช้สอย การตัดสินใจลงทุน จะเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น เพราะยังไม่แน่ใจกับเศรษฐกิจ และลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยลง ยังมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้จ่ายเงินแบบไร้เงินสด (Cashless) เพิ่มขึ้น
  3. สิ่งสำคัญต่อมาคือเรื่องความสะอาด และการลดการสะสมเชื้อ ปัจจุบันหลายธุรกิจได้กลับมาให้บริการเช่นเดิม ความกังวลย่อมเกิดได้ทั้งผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ หรือแม้แต่รัฐบาลยังกังวลว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการแต่ละเฟสหรือไม่ รัฐบาลจึงเปิดตัว “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน ให้ผู้ใช้ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ช่วยให้ทราบการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ของแต่ละท่านได้ และติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 ได้ทันท่วงที

ในส่วนธุรกิจเองก็เช่นกัน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการได้คือ มีจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ พร้อมแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือ นอกจากนี้มีหลายที่ได้เตรียม พรมฆ่าเชื้อ (Kleen-Sanitize) หรือกระบะน้ำยาฆ่าเชื้อ (Kleen-Sanitize Footbath) สำหรับทำความสะอาดรองเท้าก่อนเข้าร้าน หรืออาคาร สิ่งนี้เห็นจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะโรงเรียน โรงแรม ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล เป็นต้น “กันไว้ดีกว่าแก้” เราคงไม่อยากให้โควิด-19 กลับมาระบาดอีกระลอก ปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัว และเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ ในโลกใบเดิมนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่แข็งแรง

“New Normal” life in “Post-pandemic World”

Try to think of something that we do in everyday life - eating 3 meals a day, taking showers, wearing a swimming suit when going to the sea. All of these are a "normal" matter that we are familiar with.

Currently, we might do somethings that never doing in our previous normal life. Since the pandemic of Covid-19, wearing mask to the public places is become new normal or carry alcohol gel/alcohol spray in our pocket.

What will become "New Normal" in a new way of life?

  1. Internet using behavior. Internet will play a important role in daily life - online learning, working at home, online meeting, purchase consumer products, financial transaction, watching movies.
  2. Social Distancing. This will become a new normal way for society as well careful when For example, avoid going to public place. Focus on doing activities at home. Reduce domestic and international travel. Leave space between each other while waiting, or use public services or shopping, etc.
  3. Health Concern. More health concern either wearing face mask when leaving home. Washing hands more often. Carry alcohol gel all the time. Eat hot foods. Use personal Including observing the symptoms of themselves when feeling sick.
  4. Spending and investing decision. More careful and aware due to not confidence about economy during this situation. Spending on necessary items, reduce luxury goods. Increase in cashless payment trend.
  5. Seem to be hot issue in this challenging and uncertainty of COVID-19 outbreak. It makes anxiety in both service providers and customers. Government also worries about number of the infected people after the relief of measures in each phase. This bring to a launch of “Thai Chana” platform to collect usage data in community by check-in and check-out. It helps to tracking the travel route and visit location of each person and also provide the latest news about the risk of outbreak of COVID-19

As for a business, you can also boost trust and confident among customers or visitors by arrange screening points to check body temperature and provide alcohol gel. In addition, many businesses have prepared Sanitizing mats (Kleen-Sanitize) or disinfecting bath (Kleen-Sanitize Footbath) for cleaning shoes before entering the store or building. This is necessary items especially for schools, hotels, airports, hospitals, etc. “Prevention is better than the cure” – Since the COVID-19 seem to be well controlled for a period of time, of course we don’t want the outbreak rehappen again. To live in this situation, be flexible and open-minded to the changes to stay safe and stay healthy.

กลับไปยังบล็อก