ภาพลักษณ์! รับรู้ได้ตั้งแต่แรกเห็น ด้วยพรมดีไซน์ หรือพรมโลโก้ (Image & First Impression can created by Logo Mat or Design Mat)

ภาพลักษณ์! รับรู้ได้ตั้งแต่แรกเห็น ด้วยพรมดีไซน์ หรือพรมโลโก้ (Image & First Impression can created by Logo Mat or Design Mat)

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กร ต่างย่อมต้องการได้รับการยอมรับ รู้ว่ามีตัวตนอยู่ ได้รับความสำคัญ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการได้รับสื่อที่เราส่งไป ทั้งสื่อจากภาพที่มองเห็น เสียงที่ได้ยิน รสที่ได้ลิ้มลอง กลิ่นที่ได้ดม หรือความรู้สึกที่ได้สัมผัส หรือโดยรวมเป็นภาพลักษณ์ที่บุคคล หรือองค์กรแสดงออกมา

สื่อสำคัญอย่างหนึ่งคือ การรับรู้จากการได้เห็น ต่อให้ไม่รู้จักกัน หรือไม่รู้จักบริษัทนั้นๆ แต่ภาพที่เราได้เห็นเมื่อเจอกันครั้งแรกมักถูกใช้ในการประเมินบุคคลหรือองค์กรนั้นไปแล้ว ความประทับใจจะเกิดได้จากจุดนี้ ดังสุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” สำหรับบริษัท นอกเหนือจากการแต่งตัวของพนักงาน ยังหมายถึงการแต่งตัวให้กับอาคารสถานที่ ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่ต้องไปด้วยกัน

พื้นเป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ ส่วนใหญ่จะถูกมองข้าม แต่กลับเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้สอยมากสุด อีกทั้งเป็นบริเวณที่ทุกคนต้องมองเมื่อเดินสัญจร นักมัณฑณากร และนักการตลาด เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่ง 90% ของผู้ที่เดินสัญจร จะมองพื้นในระยะใกล้ จึงควรใช้พื้นให้เกิดประโยชน์ได้

การใช้พรมตกแต่งสำหรับนักมัณฑณากร พรมตกแต่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้สะดวก ใช้เวลาน้อยในการปรับทัศนียภาพ และเสริมให้การตกแต่งภายในดูสมบูรณ์ขึ้น ชูภาพลักษณ์ให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะได้

สำหรับนักการตลาด พรมตกแต่ง เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ขององค์กร (corporate identity) ด้วยการใช้พรมโลโก้ หรือสีเฉพาะ ประชาสัมพันธ์ สร้างการจดจำแบรนด์ (Brand Awareness) ตั้งแต่ประตูทางเข้า เข้ามาถึงภายในภายใน

พรมปูพื้น เป็นได้มากกว่าพรมดักฝุ่น หรือพรมเช็ดเท้า แต่ใช้ตกแต่ง หรือเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตน และภาพลักษณ์ขององค์กรและบริษัทได้ พรมควรยึดเกาะพื้นได้ดี กันลื่นได้ วางแล้วแนบพื้น ไม่กระดกขึ้นมา ทำให้เดินสะดุด และไม่ทิ้งคราบบนพื้น สิ่งเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากใช้พรมที่มีคุณภาพ และเป็นการบ่งบอกถึงความใส่ใจในภาพลักษณ์ รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ เลือกพรมดีไซน์(Design Mat) หรือพรมโลโก้ (Logo Mat) ที่สามารถออกแบบ กำหนดสี และขนาดเฉพาะได้ (Custom Design & Size) พื้นหลังเป็นยางไนไตรชนิดที่มีความยืดหยุ่นดีเพื่อการยึดเกาะพื้นที่ดี

กลับไปยังบล็อก