มั่นใจมากขึ้นกับพรมดักฝุ่น Kleen-Tex ซักล้างทำความสะอาดได้ ลดการสะสมเชื้อโรค

มั่นใจมากขึ้นกับพรมดักฝุ่น Kleen-Tex ซักล้างทำความสะอาดได้ ลดการสะสมเชื้อโรค

ในช่วงเวลานี้ มาตรการการคัดกรองผู้คนก่อนเข้าอาคารนั้นนับเป็นด่านแรกและยังถือเป็นหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้าอาคาร ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสในจุดที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน เพื่อลดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่จะเข้าภายในอาคารการใช้พรมดักฝุ่น หรือพรมใส่น้ำยาฆ่าเชื้อดักที่ทางเข้าจะเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นมาตรการพื้นฐานที่ทุกอาคารควรมีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และพนักงาน

เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือเรื่องความสะอาด และการลดการสะสมเชื้อ โดยเฉพาะหากใช้พรมดักฝุ่น จึงเกิดความกังวลว่าจะทำความสะอาดได้หรือไม่ เป็นแหล่งสะสมเชื้อหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากเลือกใช้ พรมคลีน เท็กซ์ (Kleen-Tex) ซึ่งเป็นพรมดักฝุ่น กันลื่น ที่ซักล้างทำความสะอาดได้ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกแม้จะผ่านการซักหลายครั้งโดยยังมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ช่วยประหยัดลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผืนใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์ดีไซน์ลวดลายลงบนพรมเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกัน COVID-19 และแทนความห่วงใยของคุณไปถึงผู้ที่พบเห็น

ถึงแม้สถานะการณ์ COVID-19 ในประเทศจะเริ่มดีขึ้นแล้ว มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายและกลับบ้านได้คิดเป็น 90.43% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีการผ่อนปรนมาตรการบางอย่างเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะกลับมาติดเชื้อได้อีก ดังนั้นทั้งตัวบุคคลเองและสถานที่จะต้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน เพราะโอกาสที่จะไปสัมผัสเชื้อโรคนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ วันนี้เรามีวิธีทำความสะอาดบ้านให้ปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันเจ้าโควิดและโรคติดต่ออื่นๆ มาฝากกัน บ้านเราจะได้สะอาด ปราศจากเชื้อ อย่างน้อยก็สร้างความสบายใจและความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่ง วันนี้ Kleen-Tex มีวิธีดูแลบ้านให้ห่างไกลโรคโควิด-19 มาแนะนำ ซึ่งบางเรื่องอาจเป็น “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ที่ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง

 1. ซักผ้าด้วยน้ำร้อน 60-90 องศาเซลเซียส หรือตากผ้าด้วยแดดจัด
 2. หมั่นถูพื้นบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาด
 3. เช็ดลูกบิด และมือจับประตู
 4. เช็ดอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย เช่น เฟอร์นิเจอร์
 5. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้าง
 6. แยกเก็บแปรงสีฟัน
 7. แยกขยะติดเชื้อ
 8. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
 9. ใช้พรมดักฝุ่น ที่ซักทำความสะอาดได้ หากกันลื่นด้วยจะช่วยลดอุบัติเหตุการลื่นล้มได้
Confident with the washable Kleen-Tex mats for Hygiene

During this time Measures for screening people before entering a building are counted as the first checkpoint to prevent the spread of virus. For example, set up a screening point to check the body temperature of everyone before entering the building. Provide alcohol for hands cleaning. Clean the office building with antiseptics throughout the day. To reduce dust and dirt entering the building, using dust control entrance mats or sanitizing mats as an additional function. These are the basic measures that every building should have in order to build confidence for visitors and staff.

Once these protectives have been prepared. The next important thing is hygienic and reducing the accumulation of germs especially if using dust control mat. Therefore, having concerns whether it can be washed? or is it a reservoir of germs? All of these problems can be solved if choosing a Kleen-Tex floor mat. We provide a dust and dirt trapping mat with non-slip and washable properties. Reuseable and durable even several wash. In addition, printed design is available to remind everyone of the COVID-19 protection.

Although the COVID-19 situation in Thailand is getting better. 90.43% of the patients recovered and returned home (data in early of May 2020) and relaxation of the measures provide benefits for businesses, but there is a risk of re-infection. Therefore, either personal or place must seriously clean the buildings for hygienic. Today we have some tips to prevent the re-infection, some of which may be "New Normal” ways of change.

 1. Wash clothes with hot water 60-90 degrees Celsius or dry clothes in the sun.
 2. Regularly clean the floor with sanitizer.
 3. Clean knobs and door handles
 4. Clean equipment or place that frequently being used or handled e.g. furniture
 5. Close the toilet lid every time when flush
 6. Store toothbrush separately
 7. Separate & isolate infected waste
 8. Open the window for ventilation

Use cleanable/washable floor mats or carpet for hygiene control. Addition of anti-slip backing property to prevent accident from slipping.

กลับไปยังบล็อก